حضرت علی (ع ) می فرمایند : دانش اندک همراه با عمل ، بهتر از علم بسیار بدون عمل است .

 
اخبار و اطلاعيه ها قوانين و بخشنامه ها کتابخانه الکترونيکي
 
جام فردي سيستم جام جام استاد
 
نظرات و پيشنهادات مدير سيستم تماس با ما
 
Copyright By ArangIT 2006 نسخه برنامه : 96/03/22 : ServicePack 92/07/21